S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Ochrana osobních údajů

Vytvořeno: 12. 6. 2019 Poslední aktualizace: 12. 1. 2021

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Tereza Pavlíčková
tel.: +420 224 972 457
e-mail: oia@mzcr.cz

 

Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem zdravotnictví

Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení“). Tato informace může být doplňována a upřesňována bližšími informacemi zveřejněnými nebo poskytnutými ke specifickým zpracováním.