S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ochrana osobních údajů

Vytvořeno: 12. 6. 2019 Poslední aktualizace: 26. 3. 2021

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Robert Vávra, DiS.
tel.: +420 224 972 457
e-mail: oia@mzcr.cz


Základní informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem zdravotnictví

Informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení“). Tato informace může být doplňována a upřesňována bližšími informacemi zveřejněnými nebo poskytnutými ke specifickým zpracováním.