S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ocenění významných osobností za mimořádný přínos ošetřovatelství v problematice dekubitů a nehojících se ran

Vytvořeno: 22. 11. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

U příležitosti konání 9. kulatého stolu věnovaného problematice dekubitů Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA dne 18.11.2021 poděkovali a ocenili pamětním diplomem za mimořádný přínos v oboru ošetřovatelství při řešení problematiky dekubitů a nehojících se ran paní PhDr. Michaelu Hofštetrovou Knotkovou, paní Mgr. Ninu Müllerovou, a paní prof. PhDr. Andreu Pokornou, Ph.D.

Všem oceněným děkujeme a blahopřejeme!