S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ocenění významných osobností za mimořádný přínos ošetřovatelství v problematice dekubitů a nehojících se ran

Vytvořeno: 22. 11. 2021 Poslední aktualizace: 7. 12. 2021

U příležitosti konání 9. kulatého stolu věnovaného problematice dekubitů Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA dne 18.11.2021 poděkovali a ocenili pamětním diplomem za mimořádný přínos v oboru ošetřovatelství při řešení problematiky dekubitů a nehojících se ran paní PhDr. Michaelu Hofštetrovou Knotkovou, paní Mgr. Ninu Müllerovou, a paní prof. PhDr. Andreu Pokornou, Ph.D.

Všem oceněným děkujeme a blahopřejeme!