S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ocenění náměstkyň a dalších za mimořádný přínos v ošetřovatelství při zvládání pandemie SARS-CoV-2

Vytvořeno: 27. 9. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA dne 24.9.2021 poděkovali a ocenili pamětním diplomem vybrané náměstkyně/ředitelky ošetřovatelské péče, hlavní sestry, zdravotnické pracovníky, Asociaci vysokoškolských vzdělavatelů NLZP a Asociaci středních zdravotnických škol za mimořádný přínos v oboru ošetřovatelství při zvládání pandemie SARS-CoV-2.

 

Všem oceněným blahopřejeme!

 

 

Přílohy