S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy 1. verze

Vytvořeno: 21. 9. 2022 Poslední aktualizace: 4. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví, v souvislosti s vyhlášením 1. výzvy Národního plánu obnovy uveřejňuje 1. verzi Obecných pravidel pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy (NPO).

Pravidla jsou základním informačním materiálem pro žadatele při přípravě žádostí
a pro příjemce při realizaci (a následně udržitelnosti) projektů.

Do Obecných pravidel jsou zapracovány mj. povinnosti vyplývající z metodických pokynů pro NPO, pravidla obsahují dále mechanismus finančních oprav, povinnost umožnit výkon vnějších kontrol atd.

Pravidla a jejich přílohy obsahují:

  • základní informace o NPO,
  • informace o vyhlašování výzev,
  • instrukce pro podání žádosti,
  • postup následující po podání žádosti,
  • informace vztahující se k realizaci a udržitelnosti projektu.

Obecně jsou pro žadatele a příjemce Pravidla závazná od data jejich účinnosti uvedeného v tabulce Obecných pravidel.

V současné době je vydána první verze Obecných pravidel. V případě, že bude potřeba zásadním způsobem upravit nastavené postupy a procesy, bude vypracována revize Obecných pravidel. V případě potřeby řešit aktuálně vzniklý problém bez nutnosti provádět revizi celých Pravidel pro žadatele a příjemce, bude vydán tzv. Závazný pokyn k Obecným pravidlům je vydáván.

Přílohy