S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce

Vytvořeno: 15. 12. 2014 Poslední aktualizace: 15. 12. 2014

V rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program „Zdraví“) byla dne 15. prosince 2014 vyhlášena Výzva č. 3 pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů.

Cílem výzvy je posílit sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a osoby v terminálním stádiu nemoci. Aktivity výzvy budou zaměřeny na modernizaci a obnovu zdravotnických prostředků pro zajištění domácí ošetřovatelské péče a na podporu udržitelnosti zdravotních systémů v ČR. Alokace pro tuto výzvu činí 28 900 000,- Kč.

Výzva č. 3 představuje pro organizace působící v oblasti geriatrické a paliativní péče další příležitost jak získat prostředky, které povedou ke zkvalitnění poskytované péče na území ČR. V rámci Aktivity II mohou nyní žádat o grant organizace působící v dané oblasti domácí zdravotní péče z celé ČR.

Detailnější informace ohledně Výzvy č. 3 týkající se podporovaných aktivit a oprávněných žadatelů jsou umístěny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR – http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/aktualni-vyzvy_6958_2461_8.html.