Nová verze Grouperu IR-DRG a DM v roce 2008

Vytvořeno: 11. 3. 2008 Poslední aktualizace: 11. 3. 2008

V roce 2007 Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen Ministerstvo) rozhodlo o využití klasifikace IR-DRG v roce 2008. V souvislosti s tímto rozhodnutím Ministerstvo uzavřelo smlouvu s Národním referenčním centrem, sdružení právnických osob (dále jen NRC), na základě které NRC vytvořilo v rámci projektu “Pre-kultivace DRG” aktualizaci materiálů potřebných pro použití klasifikace IR-DRG verze 1.2 v roce 2008.

Výstupy projektu Pre-kultivace DRG zahrnují mimo jiné:

  • opravenou verzi Definičního manuálu a Grouperu IR-DRG  (revize 005.2008) – postup získání najdete v sekci webu pod Grouper+DM
  • metodické materiály a číselníky pro užití s klasifikací IR-DRG (revize 005.2008) – seznam materiálů najdete v sekci webu pod Metodickými materiály
  • číselník relativních vah 005.2008 – číselník si stáhněte v sekci webu pod číselníkem relativních vah

Bližší informace o výstupech projektu Pre-kultivace DRG budou dostupné na stránkách Národního referenčního centra – www.nrc.cz