S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Stanovení nebezpečného výrobku: voděodolná konturovací tužka BEILEI® WATERPROOF

Vytvořeno: 17. 1. 2017 Poslední aktualizace: 17. 1. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

BEILEI® WATERPROOF, LOTTO1009, EAN: 8035133912250 (kód neexistuje)

(voděodolná konturovací tužka)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: PLEKOZ s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

IČO: 29034205 (společnost byla zrušena a byla soudně nařízena její likvidace – soudní usnesení nabylo právní moci dne 27. 8. 2016, tj. 4 dny po datu, kdy byl vystaven daňový doklad)

Prodejce: Věra Dinh, Part. Svobody 137, 263 01 Dobříš, IČO: 87489881 (provozovna: FILIP TEXTIL – OBUV, Katovická 1307, 386 01 Strakonice I)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – pravděpodobně voděodolnou černou konturovací tužku s aplikátorem. Na výrobku se nacházejí výhradně cizojazyčné texty identifikující výrobek – značka, seznam přísad, země původu, číslo výrobku, neexistující čárový (EAN) kód. Tužka je opatřena plastovým víčkem. Prodává se volně ložená. Výrobek není vybaven povinným značením – osobou odpovědnou za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, šarže, datum minimální trvanlivosti a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy