S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Stanovení nebezpečného výrobku – Soli do koupele 1500 g deklarovaného výrobce MAURIA HK s.r.o.

Vytvořeno: 29. 9. 2014 Poslední aktualizace: 29. 9. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

1/ Čokoláda, SŮL DO KOUPELE, 1500 g, EAN 8594057441951

2/ Levandule, SŮL DO KOUPELE, 1500 g, EAN: 8594057441937

3/ Skořice, SŮL DO KOUPELE, 1500 g, EAN: 8594057441982

4/ Eukalypt, SŮL DO KOUPELE, 1500 g, EAN: 8594057441982

5/ Konopí, SŮL DO KOUPELE, 1500 g

6/ Moře, SŮL DO KOUPELE, 1500 g, EAN: 8594057441968

(všechny čarové (EAN) kódy patří firmě GRANEO s.r.o.)

Výrobce dle značení/ Distributor dle daňového dokladu/ Země původu: MAURIA HK s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25929771/ Česká republika

Společnost MAURIA HK s.r.o. uvedená na etiketě odmítá jakoukoli spojitost s předmětnými kosmetickými přípravky, s tím, že není osobou odpovědnou za jejich uvedení na trh. Skutečný výrobce je tak dosud neznámý.

Prodejce: Krishna International s.r.o., Mařatkova 918/2, Kamýk, 142 00 Praha 4, IČ: 28317050

(prodejna: TEXTIL HALLE, Mostní 530/15, 757 01 Valašské Meziříčí)

 

Popis: Jedná se o kosmetické přípravky (soli do koupele) balené v tmavém plastovém košíku (misce) a zatavené průhlednou plastovou fólií. Na fólii je nalepena etiketa vždy stejné barvy, jako je barva soli (Čokoláda – tmavohnědá, Levandule – fialová, Skořice – světlehnědá, Eukalypt – zelená, Moře – modrá), všechny etikety mají jednotné grafické provedení (viz příklad na fotografii). Na etiketě se kromě názvu výrobku nachází název a adresa výrobce, informace o složení a hmotnosti, čarový kód (EAN) patřící firmě GRANEO s.r.o. a symbol otevřeného kelímku.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o rámcovém složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření. Vzhledem k nepřístupnosti dokumentace výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována zpráva o jejich bezpečnosti.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy