Stanovení nebezpečného výrobku – Sada umělých nehtů Mei jia er

Vytvořeno: 12. 4. 2013 Poslední aktualizace: 12. 4. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů:
 
 
Mei jia er, Ofiice Girls, MJE-024D
Meijiaer child boutique fake nails, 12 Designer Nails Set
 
 
Výrobce/ Dovozce/ Země původu (de značení): neuvedeni / Čína
 
Distributor/ Prodejce: Minh Xuan Nguyen, Chodounského 345/40, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČ: 62002601
Prodejní místo:  N.T.X.O., Velká 21, Ostrava − Moravská Ostrava
Popis: Jedná se o sadu plastových nehtů na ruce v různém designu. Balení je tvořeno plastovým blistrem, ve kterém je 12 ks nehtů a lepidlo v červené tubě. Blistr je vložen do papírové krabičky. Na přední straně kartonu se nachází název výrobku, na zadní straně je návod k použití v anglickém jazyce a kód výrobku MJE-024D.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
  
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.
 

Přílohy