Stanovení nebezpečného výrobku – Sada umělých nehtů K.nail® Art Nails ITEM # KP-818

Vytvořeno: 18. 6. 2013 Poslední aktualizace: 18. 6. 2013
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů:
 
 
K.nail® Art Nails, ITEM # KP-818
BEST QUALITY
 
 
Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína
Distributor/ Prodejce: Ngoc Giap Pham, Bohumíra Četyny 932/6, 700 30  Ostrava – Bělský les,
IČ: 67660789
Provozovna: GALAMODA, Horní 263/71, 700 30  Ostrava — Dubina
 
Popis: Jedná se o sadu 10 ks plastových nehtů na ruce různého designu a lepidla v červené tubě. Výrobek je balen v plastovém obalu, který je připevněn do kartonové košilky. Na přední straně kartonu je uveden název výrobku, kód a text BEST QUALITY, na zadní straně jsou v angličtině uvedeny pokyny k používání a varování a informace o zemi původu (Made in PRC – Vyrobeno v Číně).
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky § 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve složení použitého lepidla uvádí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

 

 

Přílohy