Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka v celofánovém sáčku NO. 2011

Vytvořeno: 19. 4. 2016 Poslední aktualizace: 19. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka v celofánovém sáčku NO. 2011

Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuvedeno
Země původu: Čína 
Prodejce: TWO WHEELS s.r.o., Matoušova 48/4, 460 07 Liberec IČ: 28720474
(provozovna: Sámoška ISTRIA, Antala Staška 32, 512 51 Lomnice nad Popelkou)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 12,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Malé plastové panenky cca 10 cm vysoké s dlouhými vlasy ve více barevných provedeních (různé vlasy a účesy, pestré oblečení, červené plastové střevíčky). Každá panenka je uložena v průhledném celofánovém zataveném sáčku. V horní části sáčku je červený proužek s potiskem růží a anglickým textem „MADE IN CHINA“, upozornění, že výrobek není vhodný pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE a symbol Zeleného bodu. V místě odběru byly panenky v celofánovém sáčku přichyceny na kartonu potištěném barevnými dětskými motivy a textem „MADE IN CHINA“, NO. 2011, varováním v angličtině, že výrobek není vhodný pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) a symboly CE a Zelený bod.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy