Stanovení nebezpečného výrobku: panenka na zavěšení v tylových šatech s velkou hlavou

Vytvořeno: 19. 10. 2021 Poslední aktualizace: 19. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:   

 
panenka na zavěšení v tylových šatech s velkou hlavou

 

Výrobce/ země původu: neuvedeni
Dovozce/ distributor: neuvedeni
Prodejce: Van Linh Nquyen, Mánesova 22, 687 71 Bojkovice, IČO: 28042514
(prodejna: POTRAVINY, Halenkovice 176, 763 63 Halenkovice)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 38,3 ± 15,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká cca 17 cm, s dlouhými vlasy a s různobarevnými, tylovými šaty (ev. s tylovým závojem na hlavě upevněn plastovým kvítkem, s ozdobnými růžemi v živůtku šatů a plastovými střevíci). Panenka má na hlavě kovový kroužek k zavěšení, je volně uložena bez obalu a bez dalšího značení.

Přílohy