Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka my first FASHION

Vytvořeno: 15. 12. 2017 Poslední aktualizace: 15. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka my first FASHION NO.958

Název dle značení na dolepené etiketě: VTV3405-25, Panenka

EAN: 6934052580859 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/Čína

Dovozce dle značení: VTV s.r.o., Libušská 319, Praha, ČR (dle obchodního rejstříku firma tohoto jména nesídlí na uvedené adrese)

Distributor: TVMAX MARKET s.r.o., Zimákova 1084/2, 149 00 Praha 4, IČ: 022 27 240 (prodejna oděvy-obuv, Cihlářova 3/19, Moravská Třebová)

Prodejce: Thi Than Phan,Cihlářova 3/19, Moravská Třebová-Město, IČ: 69129053

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 11,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Panenka z plastu o velikosti 22 cm, balena v papírové skládačce s průhledem, dlouhé vlásky různých barev, různé barvy šatů pod kolena. Na papírové skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek, vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (anglickým textem a symbolem 3+AGES). Na obale je uveden anglický text s chybami My dear friend Come on with me play togethe. Dále na skládačce byla nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, informací o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí spolknutí, zemí původu, označením shody CE a neexistujícím čárovým (EAN) kódem a informací o dovozci. České texty obsahují velké množství chyb.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy