Stanovení nebezpečného výrobku: panenka JP YONG

Vytvořeno: 26. 5. 2017 Poslední aktualizace: 26. 5. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di(2‑ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

 

Panenka JP YONG

značení dle dolepené etikety: Panenka s kočárkem, A9169D1V480A1055, EAN: 8590042091699 (kód neexistuje)

 

 

Výrobce / Distributor / Země původu: neuvedeno / Čína

Dovozce dle značení: Ginevra s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00, Praha – Smíchov, IČO: 28201272 (v likvidaci)

Prodejce: Thi Huong Tran, Husova 246, 537 01 Chrudim – Chrudim IV, IČ: 03807525                                   (Provozovna: tržnice Jiráskova 519, 513 01 Semily)

 

Riziko obsahu di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 7,26 – 9,33 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Sada 3 plastových panenek o výšce 19 cm v průhledném celofánovém sáčku. Panenky se liší barvou textilních šatů, barvou vlasů. Celofánový sáček má po stranách natištěny fialové mašle a růžové květy, ve spodní části fialové srdce s textem: JP. U horního sváru sáčku se nachází modrobílý lem s motivem zimní krajiny, název výrobku (YONG), označení shody CE a piktogramy Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (v souladu s anglickým textem varujícím také před nebezpečím udušení z důvodu obsahu malých částí). Na sáček je přilepena bílá etiketa s uvedením kódu výrobku a neexistujícího čarového (EAN) kódu, piktogramu výrobku nevhodného pro děti do 3 let, označení shody CE, symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklačního symbolu a piktogramu Zeleného bodu. Na etiketě jsou další texty s gramatickými i věcnými chybami: „Návod:Panenka s kočárkem, Upozornění:Nevhodné pro děti do 3let, protože obsahuje malé části. Nebezpečí polykání! Hračka je bez baterií. Vyrobeno v Číně. Dovozce: GINEVRA s.r.o.14.Rijna 1307/2,Praha5-CZ“.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětná fotografie v příloze.

Přílohy