Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Bimina, MY STYLE, NO. 1902

Vytvořeno: 19. 2. 2019 Poslední aktualizace: 19. 2. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka Bimina, MY STYLE, NO. 1902

údaje dle značení na dolepené etiketě: PLASTOVÉ HRAČKY, ITEM NO: TB-1852, 3-216-35

EAN: 8593216318523 (kód neexistuje)

 

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: TB-domací-Hracky, Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: He Vu Van, Plevenská 3112/3, 143 00 Praha – Modřany, IČO: 26081547

Prodejce: Thanh Thuy Bui Thi, Svobodova 498/1, 407 53 Jiříkov – Starý Jiříkov, IČO: 66104530 (prodejna: Smíšené zboží, Svobodova 498, 407 53 Jiříkov)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 16,9 ± 3,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky je obrázek hlavy panenky, texty identifikující výrobek (Bimina, MY STYLE) a symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky různých panenek, údaj o zemi původu, dále je zde uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód NO. 1902, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na dolepené etiketě je uveden český text identifikující výrobek (PLASTOVÉ HRAČKY), kód ITEM NO: TB-1852 a kód 3- 16-35, neexistující EAN kód, země původu (Čína), údaje o dovozci, upozornění v českém jazyce s chybami (hračka neni vhodně pro děti do 3 let hrozi nedezpeči současti použivá se k učela k ne muž je určena). Dále je zde uveden piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy