S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Stanovení nebezpečného výrobku: mísa plastová

Vytvořeno: 22. 6. 2017 Poslední aktualizace: 22. 6. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Mísa plastová (výrobek není značen žádným názvem)

značení dle dolepené etikety: 491625; 170; EAN: 8719202102390

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce: AM/63, P.O. BOX 37211, 1030 AE AMSTERDAM, Nizozemí

Distributor: Koopman International Prague s.r.o., Pod Lysinami 28/518, 147 00 Praha 4, IČO: 26751020

Prodejce: BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČO: 00685976

 

Popis: Plastová mísa o průměru cca 24 cm a výšce cca 11,5 cm, uvnitř v krémové matné barvě s dekorem vlákna a různými vnějšími dekory (černý s lístky krémové barvy, krémový s dekorem černých trojúhelníků). Na výrobek je dolepena bílá papírová etiketa s různými kódy výrobku včetně čárového (EAN) kódu, zemí původu, názvem a adresou dovozce, symbolem Zeleného bodu, symbolem výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“) a dalšími symboly pro zacházení s výrobkem a jeho mytí. Název výrobku není na etiketě uveden.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 33,61 a 32,51 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy