S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Stanovení nebezpečného výrobku – Kuchyňský obraceč, EXCELLENT HOUSEWARE EH, EAN: 8711295814969

Vytvořeno: 27. 6. 2012 Poslední aktualizace: 27. 6. 2012

 

 Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

 
Kuchyňský obraceč, EXCELLENT HOUSEWARE EH
EAN: 8711295814969, kód 170, katalogové číslo: 143711
šarže 871121 a 879745
 
Dovozce / Země původu: dle značení na výrobku: AM/63 P.O.BOX 37211 1030 AE Amsterdam; dle prohlášení o shodě: Koopman International b.v., Distelweg 88, 1031 HH Amsterdam, Nizozemí / Čína
 
Distributor / Prodejce: VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Na lánech 1, Litomyšl, okres Svitavy, IČ: 48155403
 
Popis výrobku: Jedná se o černou celoplastovou polyamidovou (nylonovou) obracečku, konstruovanou jako kleště s otvory v obou čelistech. Kleště lze rozpojit na dvě samostatné obracečky, které jsou v horní části spojeny kovovou černou sponou. Součástí výrobku je bílý plastový návlek na upevnění kleští do stabilní polohy. Kleště jsou dlouhé cca 28,5 cm. Kleště jsou uloženy v plastovém sáčku, v němž je vložena papírová etiketa v českém jazyce, kde je kromě názvu výrobku popsáno jeho použití a uvedeno varování. Sáček s kleštěmi je uložen v bílé kartonové skládačce s vyobrazením výrobku, ukázkou použití, uvedením různých kódů a symbolů, včetně grafického symbolu výrobku určeného pro styk s potravinami (kelímek a vidlička).
 
 
Odůvodnění: Laboratorními rozbory byl ve výluhu zjištěn obsah primárních aromatických aminů ve výši 11,4 mg/kg simulantu (šarže 871121) a 12,1 mg/kg simulantu (šarže 879745). Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se jedná o 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9), látku s karcinogenními účinky na lidský organismus (zejm. na játra a štítnou žlázu). Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci spotřebiteli.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy