Stanovení nebezpečného výrobku – Konopný sprchový gel, Babiččiny bylinky®

Vytvořeno: 21. 8. 2015 Poslední aktualizace: 21. 8. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Konopný sprchový gel, Babiččiny bylinky ®

šarže: 1/0334/13

 

Osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh/Země původu: Richard Nouzák, Ruská 818/37a, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 48735493

Prodejce: Mgr. Martina Nouzáková, Ruská 818/37a, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 62261126, (provozovna: Babiččin obchod, shodná adresa)

 

Popis: Kosmetický přípravek balený v bílém plastovém obalu o objemu 300 ml. Na dolepené etiketě je uveden název a objem výrobku, určení a složení výrobku, výrobce, piktogram Zeleného bodu, symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol „otevřeného kelímku“) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Odůvodnění: Mikrobiologické vyšetření výrobku prokázalo přítomnost aerobních mezofilních mikrobů v množství 7,5 × 107 a 2,4 × 105 KTJ/g. Mikrobiologická kvalita výrobku nesplňuje požadavky Pokynu Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS/1501/12), oddíl 4-4 (The SCCS´S Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation, 8th revision), na který odkazuje část 3.3 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 674/2013, o pokynech k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Limit pro mikrobiální kontaminaci (102 KTJ/g) kosmetického přípravku kategorie I (mj. výrobky, které se aplikují okolo očí, jako je i zde uvedený) je překročen v rozsahu několika řádů. Na základě těchto skutečností není uvedený výrobek bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

Riziko kontaminace aerobními mezofilními mikroby spočívá ve zhoršení toxikologických vlastností výrobku vinou produkce toxických radikálů a mikrobiálních toxinů činností mikrobů, jejichž důsledkem může být lokální dráždění, event. lokální zánět kůže zejm. u osob s oslabenou imunitou, malých dětí nebo osob s poškozenou kůží.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy