Stanovení nebezpečného výrobku: JEZUSKOTE OLEJE

Vytvořeno: 4. 10. 2018 Poslední aktualizace: 4. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

JEZUSKOTE OLEJ

(např. JEZUSKOTE  HEŘMÁNEK BYLINNÝ OLEJ;

JEZUSKOTE KVĚT EXOTIKY KVĚTINOVÝ OLEJ KVĚT EXOTIKY Pleťový olej)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Česká republika

Dovozce: neuveden

Distributor: FINEUS JF, s.r.o., Teslova 1129/2b, 702 00, Ostrava – Přívoz, IČO: 25374648

Prodejce: TY IDENTITY s.r.o., Poštovní 39/2, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 06447261

 

Popis: Kosmetické přípravky – bylinné oleje, naplněné v průhledných lahvičkách s uzávěrem a kapátkem. Na lahvičce je uveden název výrobku (např. JEZUSKOTE HEŘMÁNEK BYLINNÝ OLEJ; JEZUSKOTE KVĚT EXOTIKY KVĚTINOVÝ OLEJ). K výrobkům je přiložen příbalový leták s uvedenými názvy výrobků a informacemi týkající se složení, údaje o obsahu, datum spotřeby a další texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobků nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy