Stanovení nebezpečného výrobku: hračka Perfekt Princess, Pony With Doll

Vytvořeno: 14. 9. 2016 Poslední aktualizace: 14. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Perfekt Princess, Pony With Doll

Koník s panenkou, EAN: 2619916000011 (neexistuje)

 

 

Výrobce: vyrobeno pro PEPCO Poland Sp. Z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, Poznań, Polsko

Dovozce: neuveden

Země původu: Čína

Distributor: PEPCO CZ s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 08 Praha, IČ: 24294420   

Prodejce: PEPCO s.r.o., Sukova 23, 301 00 Plzeň

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky a v křídlech koníka v množství 21,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka s růžovými vlasy zapletenými do dvou copánků v růžových lesklých šatičkách a růžových botičkách s růžovým koníkem, který má průhledná růžová křídla. Koník s panenkou je uložen v barevné papírové krabičce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední straně krabičky je název výrobku. Na zadní straně krabičky se nachází vícejazyčná upozornění na obsažené malé části a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), název výrobku, země původu, neexistující EAN kód, značka shody CE, symbol Zeleného bodu, a číselné údaje Item no. 22004, Item no. 261991, SKU26199101, Y/YS 16.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy