Stanovení nebezpečného výrobku – Acrylic Liquid UP 2000 Purple šarže LIQ-000504

Vytvořeno: 26. 6. 2012 Poslední aktualizace: 26. 6. 2012

 

 Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku: 

 
 Acrylic Liquid UP 2000 Purple, zn. UP 2000® (přípravek k modeláži nehtů)
šarže LIQ−000504, MFG Date: 0810
Výrobce dle značení/Země původu:  UP2000 Products / USA
 
Dovozce: USA Nails & Beauty Supply Ltd., 235 Mare Street, London E8 3NS, Velká Británie
 
Distributor: VULTURE Trade s.r.o., Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha Modřany, IČ: 24841498
(firma nedohledatelná)
 
Uživatelka provozovny péče o tělo:  Phuong Nguyen Thi, 1. máje 628, 357 35 Chodov,
IČ: 87460548
(provozovna: Linda Nail, Staroměstská 848, 357 35 Chodov)
 
Popis: Bílý neprůhledný plastový kanystr o objemu 1 galon (3,78 l) se šroubovacím uzávěrem, pod uzávěrem je modré těsnící víčko. Kanystr je naplněn tekutinou na bázi methylmethakrylátu. Na přední části kanystru se nachází modročervenofialová etiketa s názvem výrobku, označením země původu a objemu. Dále se zde nachází upozornění o určení jen pro profesionály v anglickém a německém jazyce. Na zadní části kanystru je připevněna etiketa s uvedením složení výrobku, způsobu použití (v angličtině a v němčině), výrobce, distributora, čísla šarže (Lot Number) a data výroby (MFG Date) včetně různých piktogramů.
   
Odůvodnění: Při výkonu státního zdravotního dozoru na základě notifikace z evropského systému rychlého varování RAPEX č. 402/12 byl zjištěn výskyt stejného výrobku, ale jiné šarže. U tohoto vzorku byl laboratorně prokázán obsah 96,6 % methylmethakrylátu (MMA).  Vysoké koncentrace MMA (nad 80 %) mohou způsobit dlouhodobé poškození nehtů, jsou dráždivé při vdechování a pro kůži. Nebyly tak splněny požadavky požadavky § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, protože uvedený kosmetický prostředek není bezpečný pro lidské zdraví.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy