Stanovení nebezpečného výrobku: panenka HAPPY PARTNER !, Love Fashion, No. 2021

Vytvořeno: 11. 1. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka HAPPY PARTNER !, Love Fashion, No. 2021
údaje dle značení na dolepené etiketě: Q2321-15, Q2321T2H960K16, panenka
EAN kód: 8591900023210 (neexistuje)


Výrobce/ země původu:
neuveden/ Čína
Distributor dle značení: Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
Prodejce: Thi Thao Ta, Kigginsova 1493/10a, 627 00 Brno-Slatina, IČO: 87477149
(prodejna: OBCHOD A-Z, Jiráskova 214, 685 01 Bučovice)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 31,7 ± 12,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 10 cm, s různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je zabalená v barevné papírové skládačce s průhledem s doplňky (např. s plastovým surfovacím prknem). Na přední straně jsou uvedené texty identifikující výrobek (HAPPY PARTNER !, Love Fashion), obrázek panenky s ozdobou ve vlasech ve tvaru srdce, s nanukem v ruce a se zvířaty, obrázky motýlů a květin a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek s ozdobou ve vlasech ve tvaru srdce a obrázky květin a motýlů, dále jsou zde texty identifikující výrobek a další anglické texty, kód No. 2021 a údaj o zemi původu. Na spodní straně skládačky jsou uvedená cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (panenka), kódy Q2321-15, Q2321T2H960K16, české varovné texty, údaj o distributorovi, zemi původu, neexistující EAN kód, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).