Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Dress Girls

Vytvořeno: 23. 11. 2023 Poslední aktualizace: 23. 11. 2023

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka Dress Girls
údaje na dolepené etiketě: Panenka, W025948
EAN kód: 8590331954827

Výrobce dle značení/ země původu: YUANYI TOYS, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE/ Čína
Dovozce a distributor dle značení: WIKY SPOL. S.R.O., SVATOBORSKÁ 395, 687 01 KYJOV
Distributor dle nabývacího dokladu: Xuan Cong Dang, Olomoucká 1184/65, 627 00 Brno
Prodejce: Xuân Giang Ha, Štítná nad Vláří 252, 763 33 Štítná nad Vláří – Popov, IČO: 27990320
(prodejna: POTRAVINY – VEČERKA Bala, Štítná nad Vláří 252, 763 33 Štítná nad vláří – Popov)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že hlava panenky obsahuje DEHP v množství 21,5 ± 8,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu Barbie), o velikosti cca 30 cm, s různobarevnými vlasy. Panenka je oblečené v různobarevných šatech a je balena v blistru (papírový karton s plastovým blistrem). Na přední straně je uvedený text identifikující výrobek (Dress Girls) v barevném oválu s ornamenty, obrázek mašle a zvířátek (kočky a zajíce), po stranách obrázek mašlí s řetízkem, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+), vyjádřeno také piktogramem, označení shody CE, symbol Zeleného bod, a recyklační symbol. Na zadní straně je obrázek panenky s korunkou ve vlasech, po stranách obrázky mašlí s řetízkem, text identifikující výrobek v barevném oválu s ornamenty, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+), cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), údaj o zemi původu a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (Panenka), kód W025948, údaje o výrobci, dovozci a distributorovi, údaj o zemi původu, upozorňující a varovné texty v českém a slovenském jazyce, EAN kód, označení shody CE, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).