Informace o rizicích látky – Panenka v krabici B: 432

Vytvořeno: 22. 7. 2014 Poslední aktualizace: 22. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

značení dle dolepené etikety: Panenka v krabici, Item No: 4910079, B: 432,

EAN: 8713149100792

 

Výrobce dle značení/ Země původu: GUANGDONG JIEYANG YONGLAI TOYS FACTORY, NANYANG INDUSTRIAL ZONE, JIEYANG ECONOMC DEVEL OPMENT EXPERIMENTAL ZONE JIEYNGAG (uvedeno s chybami dle etikety)/ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor dle značení: Oala Market s.r.o., Holubinkova 4, 104 00 Praha, IČ: 28296451 (nedohledatelná firma)

Distributor dle faktury: PODMIX, s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha – Malešice, IČ: 28898842

Prodejce: E+T MARKET s.r.o., Nětčická 2148/11, 697 01 Kyjov – Nětčice, IČ: 28266838

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 33,82 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka velikosti cca 10 cm s dlouhými (růžovými nebo růžovomodrými vlasy) stočenými do copánků. Oči a ústa jsou výrazně namalované. Jednotlivé panenky jsou oblečeny do různě barevných lesklých, dlouhých šatů. Hračka je uložena v oválné dvoudílné plastové krabičce. Na zadní stranu krabičky je nalepena bílá etiketa s českým názvem výrobku, různými kódy (včetně EAN – čarového), zemí původu ve zkratce, nedohledatelnou firmou jako distributorem, čínským výrobcem s chybami v angličtině, českým, slovenským a polským upozorněním na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a s tím související vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), značkou shody CE, piktogramy druhu materiálu a Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy