Informace o rizicích látky – panenka TOYS BABY

Vytvořeno: 22. 6. 2016 Poslední aktualizace: 22. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

TOYS BABY

(značení dle dolepené etikety: PANENKA, Item No: 1408208,

EAN: 1408208006300 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce: T-N, hračky, domácí potřeby,s.r.o. (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacích dokladů: Bansha Consulting s.r.o., Ječná 15, 120 00 Praha, IČ: 28297091

Prodejce: Thu Nga Nguyen, Zimmlerova 2896/53, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 02880539 (provozovna: Slunce, Hulvácká 8, Ostrava – Zábřeh)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v menším z poníků v množství 32,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Sada dvou plastových růžových poníků s růžovou hřívou a růžovým (větší poník) či modrým (menší poník) ocasem. Baleno v plastovém sáčku s růžovou papírovou přilbou. Na přední strany etikety se nacházejí nápisy identifikující výrobek (TOYS, BABY, Amy – na obrázcích kočárku a slunečníku, MADE IN CHINA), vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+ YEARS, vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na zadní straně etikety se nacházejí texty v jazyce anglickém a v jednom z asijských jazyků (země původu, tvrzení, že výrobek byl testován dle mezinárodních norem, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem – kvůli obsahu malých částic a s tím související upozornění na nebezpečí udušení). Je zde dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, kódem položky a neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu a neexistující firmy jako dovozce, upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem) kvůli riziku polknutí malých částí, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu, piktogramem druhu použitého materiálu obalu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy