Informace o rizicích látky – Panenka MERRY GIRL

Vytvořeno: 22. 10. 2013 Poslední aktualizace: 22. 10. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 
PANENKA „MERRY GIRL“, Girl FASHION, THE GIRL WITH A PASSION FOR FASHION, No. 1065

značení dle dolepené etikety: SADA PANENKA, ITEM NO: TC12499, 480 PCS/CTNS,

EAN: 8001090124999

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína
Dovozce: ATCOREK GROUP S.R.O. (firma neexistuje)
Distributor dle nabývacího dokladu: Major Corporation s.r.o., Limuzská 2110/8, 108 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 24313874 (firma je nedohledatelná)
Prodejce:  Van Ngoc Nguyen, 373 71  Hlincova Hora 34, IČ: 66100381, provozovna: Nákupní centrum, U Francouzů 1181, 379 01  Třeboň

 

Riziko obsahu di-(2-ethylexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 24,0 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 29 cm se světlými blond vlasy svázanými do culíku, v růžových šatech s květinovým motivem vložená do kartonu s plastovým průhledem. Na přední části obalu se nachází název výrobku a vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+ ages). Na zadní straně obalu se nachází kód No. 1065, uvedení země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a výrobku určeného pro děti nad 3 roky včetně anglického textu stejného významu včetně varování před obsahem malých částí a s tím souvisejícím nebezpečím udušení (CHOKING HAZARD). Na dolepené etiketě jsou uvedeny kód ITEM NO: TC12499, alternativní název (SADA PANENKA), varování před obsahem malých částí, určení pro děti nad 3 roky, země původu, EAN kód a název neexistujícího dovozce.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy