Informace o rizicích látky – Panenka „FASHION, BEAUTIFUL GIRL“

Vytvořeno: 22. 5. 2014 Poslední aktualizace: 22. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka FASHION, BEAUTIFUL GIRL

značení dle dolepené etikety: PANENKA, Item No: 4912256, B: 180, EAN: 8713149122565

 

Výrobce dle značení/ Země původu: HAOSHENG TOYS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE / Čína

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714

(firma ukončila živnostenské podnikání)

Prodejce: Van Ha Nguyen, Topolská 1205, 537 05 Chrudim 4, IČ: 27300871

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 22,2 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka o velikosti cca 25 cm se světlými vlasy svázanými do culíku (culíků), oblečená do různobarevných krátkých šatů bez ramínek, se zlatým páskem okolo krku upevněným vpředu v pasu šatů. Panenka je uložena v barevné papírové skládačce s plastovým průhledem, s označením anglického názvu na přední i zadní straně. Na přední straně skládačky je ještě uveden text BEAUTIFUL GIRL a číselné vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na zadní straně skládačky se nachází značka shody a uvedení země původu. Je zde dolepena bílá papírová etiketa s různými kódy včetně čárového (EAN), českým názvem výrobku (PANENKA), českým, slovenským a polským upozornění na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), uvedení země původu, firmy s ukončeným živnostenským podnikáním jako distributora, názvem a adresou výrobce, piktogramem Zeleného bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), značkou shody CE a dalšími piktogramy.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy