Informace o rizicích látky – Panenka FAD ANGEL

Vytvořeno: 7. 1. 2014 Poslední aktualizace: 7. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

Panenka FAD ANGEL, NO. G666

značení dle dolepené etikety: HRČEKA, ITEM NO: TN30090, EAN: 8418868300903

 

Výrobce/ Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle značení: TN-DARKY-CZ (firma neexistuje)

Distributor: MAJOR Corporation s.r.o., Limuzská 2110/8, 108 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 24313874 (firmě bylo zrušeno živnostenské oprávnění pro velkoobchod a maloobchod, přesto neoprávněně podniká v tomto oboru dále)

Prodejce:  Van Tho Nguyen, Krajní 168/3, 318 00 Plzeň – Nová Hospoda, IČ: 24265292 (provozovna: SK Textil, Tyršova 884, 400 04 Trmice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 17,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová mrkací panenka cca 27 cm vysoká s dlouhými růžovými vlasy staženými do culíku gumičkou. Panenka je obuta do červených lodiček, má oblečeny různé šaty a v balení se ještě nacházejí 4 další šaty. Hračka je upevněna na barevném kartonu a společně s ním je zabalena do plastového průhledného sáčku. U dolního svaru sáčku je uvedena země původu a anglické varování před obsahem možných částic a z toho plynoucí vymezení výrobku pro děti nad 3 roky, které je ještě také vyjádřeno i piktogramem. Dále se zde nachází značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. V horní části kartonu se nachází název výrobku (FAD ANGEL). V horní části sáčku je vlepena bílá etiketa s uvedením neexistujícího dovozce, čarovým (EAN) kódem, dalším kódem výrobku, upozorněním na obsah drobných částí a vymezením výrobku pro děti nad 3 roky formou textu a piktogramu. Dále je uvedena značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a další piktogramy. Některé texty jsou gramaticky chybně (název výrobku HRČEKA, dovozco, dovozcc). Dále se na etiketě nachází popis použití zcela odlišného výrobku, a to polyfunkčního permanentního značkovače.

.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy