Informace o rizicích látky – Panenka Cute doll, NO.SY1018

Vytvořeno: 20. 5. 2014 Poslední aktualizace: 20. 5. 2014

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Panenka Cute doll, NO.SY1018

Značení na dolepených etiketách: Panenka MALÁ, 82102, EAN: 0042000005906,

PANENKA, A590D5V240A201

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína

Distributor dle značení: HUA FA s.r.o Brno, nyní sídlo: Zvonková 810, 250 91 Zeleneč,

IČ:  25556207

Prodejce: SIPRON LIBEREC spol. s r.o., Nádražní 167, 463 31 Chrastava, IČ: 64650197

(SIPRON LIBEREC spol. s r.o., prodejna drogerie, 463 46 Příšovice 42)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 19,9 % hm.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka typu barbie cca 28 cm vysoká s blond vlasy svázanými do culíku v různě barevně provedených přepásaných minišatech a s plastovými střevíčky. Panenka je balena v papírové skládačce s plastovou přední stěnou. Na přední straně skládačky se nachází název výrobku a anglický text „I will be best friend for you!“, na bocích skládačky jsou nápisy „This is a beautiful and occult world, vogue new style“, na zadní straně je opět název výrobku a anglické nápisy „we are your best friends, Fantasy princess!“, anglické varování před nebezpečím udušení vinou obsahu malých částí a s tím spojenou nevhodností výrobku pro děti do 3 let věku (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE a piktogram Zeleného bodu. Na skládačku jsou dolepeny tři etikety s českým značením. Na žluté etiketě je uvedena jako distributor firma HUA FA s.r.o. se svým bývalým sídlem v Brně, český název výrobku (Panenka MALÁ) a kód 82102. Na první bílé etiketě jsou uvedena česká varování (Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části. Nebezpečí poranění!!!). Na další bílé etiketě je uveden odlišný český název výrobku (PANENKA), země původu, čarový (EAN) kód, identifikace dovozce pouze zemí jeho původu (CZ), kód A590D5V240A201, české texty (UPOZORNĚNÍ: Nevhodné pro děti do 3 let, protože obsahuje malé části. Nebezpečí polykání! Hračka je bez baterií.), značka shody CE, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, piktogram Zeleného bodu a další symboly.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy