Informace o rizicích látky obsažené ve výrobku – Panenka v krabičce A92066

Vytvořeno: 23. 4. 2012 Poslední aktualizace: 23. 4. 2012

   

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 
 
Panenka v krabičce, A92066, EAN: 8586015892066
 
Výrobce/Země původu: neuvedeno
Distributor: AHOLD Czech Republic, a.s., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, IČ: 44012373
Distributor: HANEL GLOBAL TOYS s.r.o., Okoličianska 65, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČ: 36388343
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 6,55 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
Popis výrobku: Plastová panenka o velikosti cca 10 cm. Panenky různých barev vlasů jsou oblečeny do různých šatiček různých barevných provedení. Hračka je zabalena ve válcovité průhledné plastové krabičce s víkem a úchytem z barevné šňůrky. Na spodní části krabičky je růžový pruh s různými symboly (označení shody CE, určení hračky pro děti nad 3 roky atd.). Na krabičce jsou nápisy „Meigui Meiren“ a „Yonglai“ a dekor růžových květů. Na dně krabičky je přilepena bílá etiketa s českým a slovenským názvem výrobku, kódem A92066, čarovým (EAN) kódem, textem „Nevhodné pro děti do 3 let, hrozí nebezpečí polknutí, vdechnutí!“, uvedením distributora pro ČR a SR (HANEL TOYS) a značkou shody CE.
 

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy