Informace o rizicích látky – Dětské policejní sada „Pistole“

Vytvořeno: 16. 3. 2015 Poslední aktualizace: 16. 3. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

 

Полицейский оружия реальные солдата

značení dle dolepené etikety: Pistole, Item no: 5168062, B: 36,

EAN: 8713151680626 (kód neexistuje)

 

 

Výrobce/ Země původu: YING FA TOYS, CHENG HAI DISTRICT, SHANTOU / Čína

Dovozce: neuveden

Distributor: HAIKO MORAVA s.r.o., Wintrova 2539/25, 628 00 Brno, IČ: 29269962

Prodejce: Cuong Dinh Van, Oblá 474/47, 634 00 Brno – Nový Lískovec, IČ: 74104497

(prodejna: DRUŽBA, Riegrovo náměstí 3767/10, 767 01 Kroměříž)

 

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V přísavkách šípů byl zjištěn obsah DEHP v  množství 11,1 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Dětská sada obsahující dvě černostříbrné pistole s černými dalekohledy, podstavec se třemi terči (na terčích jsou obrázky na červeném, modrém a zeleném pozadí a nápis FIGHT NIGHT) a šesti plastovými růžovými přísavkami na plastových tyčkách. Výrobek je zabalený do blistru připevněného k barevnému kartonu. Na čelní straně kartonu se nachází různé ruské texty (název výrobku, určení výrobku pro děti nad 3 roky, uvedení země původu – vyjádřeno také piktogramem a číselně: 3+), značka CE, recyklační symbol a piktogram Zeleného bodu. Na zadní stranu kartonu je nalepená bílá etiketa s českým názvem výrobku, různými kódy (včetně neexistujícího EAN – čarového – kódu), českým, slovenským a polským upozorněním na nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých dílků a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), zemí původu, distributorem, výrobcem, piktogramy druhu použitého materiálu, značkou shody CE, piktogramem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy