Stanovení nebezpečného výrobku: ELODE FOR MAN RICH, EAU DE TOILETTE

Vytvořeno: 4. 10. 2023 Poslední aktualizace: 4. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

ELODE FOR MAN RICH, EAU DE TOILETTE
číslo šarže/ sp. do: 18990204 B1 072020, 8571034381
EAN: 5201314127352


Výrobce dle značení/ Země původu:
ELODE FRANCE 12, rue du Rocher, 75008 Paris/ Francie
Distributor dle nabývacího dokladu: Sarantis Czech Republic, s.r.o., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 25705971
Prodejce/ prodejna: HANGÁR PEČKY s.r.o, Tř. 5. května 1156, 289 11 Pečky, IČO: 05383421

Popis: Jedná se o toaletní vodu ve skleněném flakonu s rozprašovačem a s plastovým uzávěrem, měděné barvy. Na přední straně flakonu jsou černé texty identifikující výrobek, na spodní straně je nalepená plastová etiketa s údajem o výrobci, názvem výrobku (Elode for Man, Eau De Toilette), se symbolem otevřeného kelímku, symbolem na odkaz pro připojené informace, s kódy a s uvedeným nominálním obsahem výrobku. Flakon je vložen do papírové skládačky měděné barvy, která je zabalená do průhledné celofánové fólie. Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty v černé barvě identifikující výrobek s ozdobnými černými kaligrafickými vzory a údaj o nominálním obsahu výrobku. Na zadní straně skládačky jsou uvedené varovné a informační cizojazyčné texty, včetně textu v českém jazyce s názvem výrobku (Toaletní voda), s údaji o distributorovi a v dolní části s uvedeným nominálním obsahem výrobku. Na spodní straně skládačky je uveden EAN kód, seznam přísad, informace o zemi původu a výrobci, kódy (18990204 B1 072020, 8571034381), symbol otevřeného kelímku, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky 2-(4-terc-butylbenzyl) propanal (CAS 80-54-6; lilial). To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení nesmějí kosmetické přípravky obsahovat zakázané látky uvedené v příloze II. Látka 2-(4-terc-butylbenzyl) propanal (CAS 80-54-6; lilial) je uvedena v příloze II pod referenčním číslem 1666. Látka je klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1 B. Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele neschválil udělení výjimky pro tuto látku a lilial tak nesmí být, stejně jako jiné látky klasifikované jako CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci) používán jako přísada kosmetických přípravků. Testy na zvířatech bylo prokázáno, že je látka lilial toxická pro reprodukci a její použití tak představuje riziko pro lidské zdraví.