S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Návykové látky a prekursory drog

Vytvořeno: 17. 3. 2008 Poslední aktualizace: 17. 3. 2008

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Inspektorát omamných a psychotropních látek

Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

telefon: +420 224 972 710

fax: +420 224 915 979

e-mail: opl@mzcr.cz