Návykové látky a prekursory drog

Vytvořeno: 17. 3. 2020 Poslední aktualizace: 25. 4. 2022

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Inspektorát omamných a psychotropních látek

Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

telefon: +420 224 972 710
e-mail: opl@mzcr.cz