S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Národní ošetřovatelské postupy

Vytvořeno: 25. 2. 2020 Poslední aktualizace: 18. 2. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vydává ve vazbě na ustanovení § 47 odstavce 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, profesních a odborných společností:

 1. NOP Prevence pádů a postup při zraněních způsobených pády

 2. NOP Péče o pacienta s bolestí

 3. NOP Katetrizace močového měchýře

 4. NOP Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity

 5. NOP Role NLZP při zacházení s léčivými přípravky

 6. NOP Asistence při zavedení a péče o centrální žilní katétr

 7. NOP Odsávání dýchacích cest

 8. NOP Zavedení a péče o periferní žilní katétr

 9. NOP Péče o kůži a pupeční pahýl novorozence

 10. NOP Odsávání novorozenců a kojenců

 11. NOP Zavádění a ověřování gastrické sondy u novorozenců

Záměrem vydání Národních ošetřovatelských postupů (dále jen NOP) je sjednocení kvality ošetřovatelské péče a poskytnutí metodiky tvorby a aktualizace místních ošetřovatelských postupů v České republice. NOP jsou souborem minimálních doporučení, podle kterých si poskytovatelé zdravotních služeb mohou vytvořit vlastní ošetřovatelské postupy pro zajištění jednotné, kvalitní a bezpečné péče.

NOP upravují problematiku aplikace teoretických znalostí i praktických dovedností v jednotlivých specifických oblastech poskytování zdravotní péče. Byly vybrány oblasti, které navazují na minimální standardy kvality a bezpečí poskytovaných služeb definované vyhláškou č. 102/2012 Sb., hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Poskytovatel zdravotních služeb uvede své místní postupy do souladu s těmito NOP nejpozději do 1 roku od jejich vydání ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR (č. 2/2020, 5/2020, 14/2020, 3/2021).

 

Přílohy