Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno: 6. 2. 2023 Poslední aktualizace: 6. 2. 2023

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0203-2022.pdf (210,50 KB)