S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Náměstek ministra pro zdravotní péči Ferdinand Polák se zúčastnil neformálního setkání ministrů zdravotnictví EU

Vytvořeno: 12. 7. 2013 Poslední aktualizace: 12. 7. 2013

V souvislosti s litevským předsednictvím Litvy v Radě EU se 8. – 9. července 2013 ve Vilniusu konalo neformální setkání ministrů zdravotnictví členských zemí EU. Českou republiku na základě mandátu od vlády reprezentovala delegace vedená náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Ferdinandem Polákem.

Setkání se zúčastnili delegáti ze všech členských zemí EU a dále delegace Švýcarska, Srbska, Norska, Turecka, OSN a evropský komisař pro zdravotnictví. Hlavními tématy jednání byly udržitelnost zdravotních systémů, prevence kouření u mladých a duševní zdraví stárnoucí populace. K těmto tématům sdělil náměstek Polák stanoviska České republiky.
 
 „V evropském kontextu je třeba respektovat skutečnost, že organizace zdravotnictví je v jednotlivých členských zemích EU natolik rozdílná, že není možné vypracovat nějaký jednotný návod pro udržitelnost či jednotný systém úhrad“ vysvětluje Polák a dodává:  „V tomto panuje mezi členskými státy EU shoda. Je třeba si také uvědomit, že každý stát musí vycházet ze svých reálných finančních možností, a to i vzhledem ke stále probíhající ekonomické krizi.“
 
 

Náměstek ministra zdravotnictví ČR pro zdravotní péči Ferdinand Polák a litevský ministr zdravotnictví Vytenis Povilas Andriukaitis

Přílohy