Náhrada újmy způsobené povinným očkováním a očkováním proti covid-19

Vytvořeno: 23. 9. 2021 Poslední aktualizace: 29. 9. 2021

Postup při odškodňování újmy najdete níže v přílohách, k této problematice se vztahují následující právní předpisy, které jsou k dispozici na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu 

  • zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
  • vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Přílohy