S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Náboru expertních hodnotitelů za účelem hodnocení projektů zaměřených na řízení kvality a nákladovosti v segmentu psychiatrické péče

Vytvořeno: 14. 5. 2013 Poslední aktualizace: 14. 5. 2013

MZ ČR jako zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační program, oblasti intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví, vyhlašuje veřejnou výzvu k náboru expertních hodnotitelů projektů za účelem hodnocení projektů předložených v rámci aktivity 3.2c IOP:

Projekty k hodnocení se týkají systému psychiatrické péče a jsou zaměřené především na:
 
Řízení kvality a nákladovosti systému, zavádění procesů hodnocení zdravotnických intervencí (HTA), získávání a hodnocení relevantních dat pro efektivní řízení zdravotnických zařízení a zavádění standardů řízení zdravotnických zařízení.
 
Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrování v databázi hodnotitelů pro oblast intervence 3.2 IOP. Do této databáze jsou zájemci zařazeni na základě zaslání vyplněného dotazníku (viz. Příloha 1) a strukturovaného životopisu na adresu iop@mzcr.cz, do předmětu uveďte Dotazník pro hodnotitele. Zaslaný dotazník je následně vyhodnocen, a pokud příslušný zájemce splňuje všechny náležité podmínky (minimem je odborná způsobilost a profesní zkušenost v dané oblasti 3 roky), je zařazen do databáze hodnotitelů. O výsledném zařazení do databáze jsou zájemci informováni emailem.
 
Konkrétní okruh expertních hodnotitelů určených pro hodnocení projektů bude vymezen s přihlédnutím k odborným znalostem expertního hodnotitele a zaměření jednotlivých projektů.
 

Přílohy