S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Nábor externích hodnotitelů pro Operační program Zaměstnanost – Specifický cíl 2.2.2 „Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity“

Vytvořeno: 13. 7. 2015 Poslední aktualizace: 13. 7. 2015

Odkaz k získání podrobných infromací týkajících se náboru externích hodnotitelů naleznete zde:

 

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/nabor-externich-hodnotitelu-pro-operacni-program-zamestnanost-specificky-cil-2_10468_2452_8.html