S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Na trhu je nová oprávněná osoba pro oblast lékařského ozáření – radioterapie a nukleární medicícna

Vytvořeno: 31. 8. 2015 Poslední aktualizace: 31. 8. 2015

 

Dne 29. 8. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Ministertva zdravotnictví o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblastech radioterapie a nukleární medicíny České společnosti fyziků v medicíně, o.s.

 

Tímto dnem je poskytovatelům zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření umožněno vybrat si minimálně ze dvou oprávněných osob pro každou oblast lékařského ozáření dle § 75 odst. 3 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb.

 

Úplný seznam osob oprávněných k provádění externího klinického auditu naleznete zde.