S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Možnost ucházet se o ocenění „EU Health Award“ za iniciativy zaměřené na prevenci a snižování obezity u dětí a mládeže

Vytvořeno: 3. 4. 2019 Poslední aktualizace: 3. 4. 2019

Evropská komise každoročně uděluje ocenění „EU Health Award“ za činnost přispívající k zvyšování úrovně veřejného zdraví v EU. V roce 2019 odmění částkou 100 000 € jednu nevládní neziskovou organizaci (NGO), jednu obec a jednu školu, která vyniká svými aktivitami v oblasti prevence a redukce obezity u dětí a mládeže (ve věku 6 až 18 let). Ocenění je financováno z 3. akčního programu EU v oblasti zdraví.

O ocenění se mohou ucházet subjekty (NGOs, obce nad 30 000 obyvatel, školy) které mají sídlo v některém z členských států EU (případně na Islandu, v Norsku, Srbsku, Moldavsku či Bosně a Hercegovině) a realizovaly iniciativu/y v předmětné oblasti, která neskončila dřív než v roce 2016 (může se tedy jednat o inciativu, která nadále probíhá, nebo která byla ukončena kdykoliv po 1. lednu 2016).

Přihlašování probíhá do 13. května 2019 prostřednictvím online formuláře zde.

Více informací o ocenění naleznete na stránkách EU Health Award.