Ministr zdravotnictví

Vytvořeno: 21. 9. 2020 Poslední aktualizace: 22. 9. 2020

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. se celý profesní život věnoval zdravotnictví v oblastech výzkumu, vývoje, vzdělávání, preventivních programů a řízení. V letech 1997–2009 zastával řadu akademických funkcí – zejm. posty prorektora a rektora Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové a následně post děkana Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. V roce 2009 byl na základě výběrového řízení jmenován ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Po sedmiletém působení ve funkcí ředitele se stal nejprve poradcem a následně náměstkem ministra zdravotnictví. V období od května do září 2020 působil jako vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, dne 21. 9. 2020 jmenoval prof. Romana Prymulu prezident republiky ministrem zdravotnictví. 

Po získání titulu MUDr. zahájil dráhu akademického a vědeckého pracovníka s celoživotním zaměřením na očkování dětí a epidemiologii infekčních chorob. Postupně složil atestace v hygieně a epidemiologii, mikrobiologii, veřejném zdravotnictví a nástavbovou atestaci z epidemiologie; v roce 1994 ukončil studium řízení nemocnic na University of Birmingham. Obhájil kandidaturu v lékařských vědách a v roce 1996 se stal docentem epidemiologie. V roce 1999 získal Ph.D. v epidemiologii a v roce 2007 korunoval svou vědecko-pedagogickou dráhu ziskem titulu profesor hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství. Během profesní dráhy zastával řadu funkcí v mezinárodních a národních organizacích a odborných společnostech (člen Management Board ECDC ve Stockholmu, NATO COMEDS WG-MT, ESWI, WHO poradce pro pneumokoky, atd.). V současnosti je členem WHO-ETAGE (Evropská imunizační komise), předsedou CEVAG (Středoevropská skupina pro podporu očkování), tajemníkem EVASG ESCMID (vakcinační skupina evropské mikrobiologické společnosti), předsedou České vakcinologické společnosti JEP a členem řady redakčních, edičních či vědeckých rad. Roman Prymula se dlouhodobě věnoval klinickému výzkumu nových vakcín. V této oblasti dosáhl řady prioritních výsledků, které publikoval v mnoha prestižních světových vědeckých časopisech. Za zmínku stojí 6 publikací v časopise The Lancet, z toho 4 prvoautorských. Tyto práce byly citovány 2000x, jeho Hirschův index je 20. Nyní se věnuje reformám evropských očkovacích kalendářů a reformě primární péče.

Roman Prymula je ženatý, má dceru a syna. Pokud najde trochu volného času, věnuje se šachu, je nositelem titulu mistr FIDE.