S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Ministr zdravotnictví

Vytvořeno: 29. 10. 2020 Poslední aktualizace: 10. 11. 2020

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. vystudoval všeobecné lékařství na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde promoval v roce 1994 a kde také v roce 2005 získal velký doktorát v oboru pediatrie a v roce 2020 byl jmenován docentem pediatrie.

Po studiu na lékařské fakultě strávil různě dlouhou dobu na stážích ve Švýcarsku, Anglii a Walesu. V letech 2006 – 2008 zastával pozici hematologického konzultanta v Irském Dublinu. Je registrován jako lékař v ČR, UK a Irsku. Většinu svého profesního života však strávil ve Fakultní nemocnici Brno, především v její dětské nemocnici.

Primárním zaměřením je pediatr a od roku 2000 se specializuje především na dětskou neonkologickou hematologii, zejména na poruchy krevního srážení. Působí jako vysokoškolský pedagog na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Je členem výborů řady národních i mezinárodních odborných společností s tímto zaměřením.

 Je ženatý a má tři děti. Mluví anglicky a rusky.

Strukturovaný životopis Jana Blatného