S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Ministr zdravotnictví

Vytvořeno: 29. 10. 2020 Poslední aktualizace: 17. 1. 2021

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde promoval v roce 1994 a kde také v roce 2005 získal velký doktorát v oboru pediatrie a v roce 2018 byl jmenován docentem pediatrie.

Po studiu na lékařské fakultě strávil různě dlouhou dobu na stážích ve Švýcarsku či ve Velké Británii. V letech 2006 – 2008 zastával pozici primáře v Dětské fakultní nemocnici v irském Dublinu. Je registrován jako lékař v ČR, VB a Irsku. Většinu svého profesního života však strávil ve Fakultní nemocnici Brno, především v její dětské nemocnici.

Primárním zaměřením je pediatr a od roku 2000 se specializuje především na dětskou neonkologickou hematologii, zejména na poruchy krevního srážení. Působí jako vysokoškolský pedagog na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Je členem výborů řady národních i mezinárodních odborných společností s tímto zaměřením. Jan Blatný je ženatý a má tři děti, hovoří anglicky a rusky.

Strukturovaný životopis Jana Blatného