Ministr zdravotnictví

Vytvořeno: 12. 7. 2020 Poslední aktualizace: 19. 7. 2020

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA se narodil 2. října 1986 v Českých Budějovicích. Dne 13. prosince 2017 byl prezidentem republiky jmenován ministrem zdravotnictví ČR.

Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na téže univerzitě absolvoval i mediální studia na Fakultě sociálních věd. V roce 2018 získal titul Master of Healthcare Administration na pražském Advance Healthcare Management Institute.

Po ukončení vysokoškolských studií působil jako právník ve společnosti MAFRA. V období 2014–2017 byl tajemníkem ministra financí pro oblast zdravotnictví. V říjnu 2017 byl zvolen poslancem v Jihočeském kraji jako nestraník za hnutí ANO.

Od roku 2016 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a od roku 2015 také členem dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny, obojí do zvolení nových zástupců do orgánů zdravotních pojišťoven v únoru 2018.

Vedle své funkce ministra zdravotnictví a poslance PČR je Adam Vojtěch v současnosti členem dozorčí rady Randovy nadace při Spolku českých právníků Všehrd.

V minulosti působil jako člen představenstva společnosti THERMAL-F, a. s., předseda dozorčí rady Státní tiskárny cenin a místopředseda představenstva společnosti PRISKO a.s. Angažoval se rovněž ve Spolku českých právníků Všehrd, jehož byl v letech 2010–2012 starostou.

Adam Vojtěch mluví anglicky, německy a španělsky. Největším z jeho koníčků je hudba – skládá, zpívá a hraje na klavír.

Přílohy