S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dotační program „Protidrogová politika MZ pro rok 2015“

Vytvořeno: 14. 7. 2014 Poslední aktualizace: 14. 7. 2014

Termín pro předložení žádosti je 30. 9. 2014, podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2015

Instrukce pro vyplnění žádosti:

  1. Jedna organizace předkládá vždy jeden projekt, v rámci kterého jsou předložené všechny služby, na které organizace požaduje dotaci.
  2. Část A žádosti je vždy vypracována jednou.
  3. Část B je vždy vypracována pro jednu službu a místo poskytování. Pokud organizace poskytuje a zároveň požaduje dotace na stejnou službu (např. ambulantní péče), ale v různých místech, bude vypracována část B, následně odpovídající tabulka z části C a tabulky D1-D4 z části D pro jednotlivé místa (např. 1x pro ambulantní péči poskytovanou v Kutné Hoře a 1x pro ambulantní péči poskytovanou v Kolíně)
  4. Část C je vždy vypracována pro danou službu a místo poskytování (uvedenou v části B)– z nabídek listů je nutné vybrat list odpovídající službě.
  5. Část D – tabulka D1 – D 4 jsou vždy vypracované pro danou službu a místo (uvedenou v části B)
  6. Část D – tabulka D5 je celkovým rozpočtem projektu a je vypracována ve vztahu k části A.

Přílohy