S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví provede aktualizaci výzvy

Vytvořeno: 10. 1. 2023 Poslední aktualizace: 10. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. ledna 2023 vyhlásilo 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace.

Vzhledem k množství dotazů dochází v současné době k revizi vyhlášené 6. výzvy. Aktualizovaná výzva bude zveřejněna v nejbližší době. Termín podání Žádostí o poskytnutí dotace bude o příslušnou dobu prodloužen.

Na zaslané dotazy pracovník EFI odpoví ihned po zveřejnění aktualizované výzvy.