S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví podpoří zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 20. 12. 2022 Poslední aktualizace: 28. 12. 2022

                                           


Ministerstvo zdravotnictví dne 20. prosince 2022 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Alokace výzvy pro předem definovaný projekt činí 100 000 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Účelem podpory je po provedené analýze současného stavu předávání a možností získání informací různými subjekty nastavit jednotnou informační platformu včetně propojení se stávajícími registry dat zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.