Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 5. 5. 2020

Vytvořeno: 4. 5. 2020 Poslední aktualizace: 4. 5. 2020

Vyvěšeno 4. 5. 2020 

Přílohy