S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2018 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A ZUBNÍCH LÉKAŘŮ

Vytvořeno: 19. 12. 2017 Poslední aktualizace: 19. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2018, včetně výše dotace pro rok 2018 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2018. 

 

Upozornění žadatelům o dotací ze státního rozpočtu na rezidenční místa přidělených v roce 2018 k bodu 5 Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018 (dále jen „Metodika“):

Bodem 5 Metodiky je stanovena povinnost do 1 měsíce od nabytí vyhlášky dle § 37 odst. (1) písm. n) předložit kopii žádosti o udělení akreditace opravňující ke vzdělávání v základním kmeni.

Z rozhodnutí pana ministra ze dne 30. 10. 2018 došlo k úpravě Metodiky a lhůta pro splnění této povinnost byla prodloužena o měsíc.

Původní termín 9. 11. 2018, který byl dán nabytím účinnosti vyhlášky, pro předložení kopie žádosti o udělení akreditace, se prodlužuje do 9. 12. 2018.

 

Přílohy