S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Letní dětská rekreace v sezóně 2022

Vytvořeno: 1. 7. 2022 Poslední aktualizace: 26. 8. 2022

V souvislosti s probíhající letní dětskou rekreací na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví krajskými hygienickými stanicemi nahlášeny níže uvedené údaje.

Ke dni 15. 8. 2022 bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno dle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 361 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 3 401 běhů. Doposud ohlášených akcí se zúčastní 219 288 dětí.

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno 392 jiných podobných akcí pro děti s celkovým počtem 541 běhů, kterých se zúčastní 12 959 dětí, a to i přesto, že se na tento typ akcí ohlašovací povinnost nevztahuje. Z tohoto důvodu je uvedený počet akcí i počet účastnících se dětí pouze orientační.

Informace o průběhu sezóny letní dětské rekreace jsou ve čtrnáctidenních intervalech uveřejňovány v přílohách níže. 

Přílohy