Kvalita vody ke koupání – informace ke dni 14. 7. 2023

Vytvořeno: 14. 7. 2023 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

S pokračující sezónou dochází na některých lokalitách ke zhoršování kvality vody, avšak na většině míst ke koupání je kvalita vody stále velmi dobrá. K dnešnímu dni evidujeme již šest „zákazů koupání“ (černý symbol) a tři lokality jsou označeny jako nevhodné ke koupání (červený symbol).Vodní nádrž Orlík - Lavičky

Oranžovým symbolem, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat, je hodnoceno z důvodu zvýšeného množství sinic zatím poměrně malé množství rekreačních lokalit. Jedná se například o koupaliště Vrchlabí – Vejsplachy v Královéhradeckém kraji, koupací oblast Pahrbek – Napajedla ve Zlínském kraji nebo koupaliště Hamr na Jezeře v Libereckém kraji. Více informací o nebezpečí spojeném se sinicemi a užitečné rady naleznete zde: Sinice a koupání v přírodě, SZÚ (szu.cz).

Přehledné hodnocení kvality koupacích vod je k dispozici na: Koupací vody (koupacivody.cz) a také na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic.


Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví.
Zákaz koupání!

   

kraj

název koupaliště

Královéhradecký

Přírodní koupaliště Trutnov – Dolce park výrazně překročeny limitní hodnoty ukazatele sinic a chlorofylu-a
provozovatel již ukončil koupací sezónu

Praha

Koupaliště s přírodním čištěním vody Lhotka – výskyt původců cerkáriové dermatitidy

Jihočeský

Vodní nádrž Orlík – veřejné tábořiště Podolsko – byla překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a

Vysočina

Rybník Kachlička – masivní výskyt sinic

Zlínský

Biotop Prostřední Bečva (VS) – významné překročení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů

Karlovarský

Velký rybník – masový výskyt vodního květu sinic

 

Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem.
   

kraj

název koupaliště

Ústecký

Rybník Chmelař – překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl-a

Liberecký

Koupaliště Tanvald – zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazatelů (bakteriální znečištění)

Plzeňský

Lom – jezírko Košutka – zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazatelů (bakteriální znečištění)


V místech ovlivněných havarijními situacemi, přívalovými srážkami nebo povodněmi je nutné očekávat zhoršenou kvalitu vody, zvýšené riziko nákazou infekčním či jiným onemocněním a z preventivních důvodů se nedoporučuje v těchto lokalitách koupání.