S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Kulatý stůl v Hradci Králové k domácí péči

Vytvořeno: 13. 6. 2019 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

V úterý 11. června za účasti pana ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a hlavní sestry ČR paní Mgr. Alice Strnadové, MBA, za účasti zástupců krajů, obcí a poskytovatelů se konal kulatý stůl k domácí péči. Pan ministr představil připravované novinky a nástin budoucnosti dlouhodobé péče a zapojení poskytovatelů na pomezí rezortů zdravotně sociálního. K diskutovaným tématům dále náležela provázanost péče na vícezdrojové financování, registrace a pověření k poskytování zdravotně sociálních služeb, podíl poskytování péče v terénu a lůžkových zařízeních, vznik ošetřovatelských domů apod.