S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kulatý stůl v Hradci Králové k domácí péči

Vytvořeno: 13. 6. 2019 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

V úterý 11. června za účasti pana ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a hlavní sestry ČR paní Mgr. Alice Strnadové, MBA, za účasti zástupců krajů, obcí a poskytovatelů se konal kulatý stůl k domácí péči. Pan ministr představil připravované novinky a nástin budoucnosti dlouhodobé péče a zapojení poskytovatelů na pomezí rezortů zdravotně sociálního. K diskutovaným tématům dále náležela provázanost péče na vícezdrojové financování, registrace a pověření k poskytování zdravotně sociálních služeb, podíl poskytování péče v terénu a lůžkových zařízeních, vznik ošetřovatelských domů apod.